Aktualitātes

 • Apsveicam!

  Sveicam visus zinību dienā!

  Sirsnīgi novēlam ražīgu, radošām idejām un skaistiem sapniem bagātu 2018./2019. mācību gadu!!!

  ar cieņu "Mana Mārīte" administrācija

 • Māksla brīvdābā

  31.07.18 mūsu pirmsskolas izglītības iestādes laukumā ielidoja Bitīte-Čaklīte un Mārīte Raibīte. Mārīte un Bitīte palīdzēja bērniem atcerēties kādus kukaiņus viņi ir redzējuši un pazīst. Kopā ar Mārīti un Bitīti bērni spēlēja kustību rotaļas. Jautrie kukaiņi rosināja bērnus darboties radoši kā īstie mākslinieki. Bērni kopā ar Mārīti un Bitīti zīmēja kukaiņus , puķes, zāli, saulīti brīvā dabā. Noslēgumā visi priecājās par skaistiem un interesantiem mākslas darbiem. Pateicamies latviešu valodas skolotājai Anitai Skalderei un pirmsskolas skolotājai Olgai Dmitrijevai par spilgtu vasaras pasākumu.

 • ,,Kā zvēri pavasari meklēja”

  2018.g.21.maijā interešu izglītības pulciņa skolotāja Benita Strode ar sagatavošanas grupas „Runcītis” audzēkņiem iepriecināja mūsu mazos skatītājus un vecākus ar pavasarīgu teatralizētu izrādi latviešu valodā „Kā zvēri pavasari meklēja”. Izrādē darbojās teicējs, zaķēni, ezis,lapsa,lācis,vilks,mākoņi, saulīte,rūķis Rītiņš,sniegpulkstenītes,vārna. Bērni ļoti veiksmīgi iejutās savās lomās,caur aktiermākslu veidojās bērnu runas vide,attīstījās valoda un dialoģiskā runa, paplašinājās vārdu krājums, intonatīvi attēlojot varoņu tēlus.
 • Muzikālais ceļojums

  3. maijā sadarbībā ar Daugavpils 13. vidusskolu mūsu iestādē notika mūzikas festivāls „Pasaules etniskās dejas un mūzika”, kur piedalījās 27. pirmsskolas izglītības iestādes vecākās un sagatavošanas grupu bērni, gan 13. vidusskolas mūzikas klases audzēkņi.
 • „Mana Mārīte” seriālā “Bigbank Skrien Latvija” 2018.

  Skriešanas seriāls “Bigbank Skrien Latvija” 2018. gada sezonas otrais posms jau otro reizi norisinājās Daugavpilī. Un jau otro reizi mūsu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu un darbinieku komanda piedālījās dažādās skriešanas distancās gan bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī nūjošanas distancē un sezonas jaunajā distancē –„Mans skrējiens Latvijai”.Tajā visi dalībnieki devās patriotiski un pacilāti - katrs ar Latvijas karodziņu un lepnumu par piederību šai zemei.

 • Esi drošs!

  18. aprīlī Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādē viesojās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils nodaļas pārstāvis Guntiņš, kas bērniem stāstīja par pareizu un nepareizu rīcību situācijās, kad nepieciešama palīdzība. Guntiņš bērnus iepazīstināja, kādos gadījumos ir jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un arī iemācīja kā vieglāk atcerēties numuru 112. Glābšanas dienesta speciālsits pastāstīja par neatliekamās palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos. Bērni atbildēja uz jautājumiem par drošu uzvedību mājās un sabiedrībā. Tikšanās beigās bērni saņēma krāsojamas grāmatas ar interesantiem uzdevumiem. Pateicamies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils nodaļas pārstāvjiem par ļoti noderīgu pasākumu mūsu audzēkņiem. Rūpēsimies par bērnu drošību!

 • Rotaļnodarbība, kā viens no APU apguves veidiem

  16.04.2018. mūsu pirmsskolas izglītības iestādes APU komandas dalībnieki- vadītāja N.Isate un pirmsskolas izglītības skolotājas B.Strode un O.Dmitrijeva piedalījās Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes organizētajā metodiskajā konferences „Pozitīvas pārmaiņas turpinās” plenarsēdē.

  17.04.2018. 27.pirmsskolas izglītības iestādē notika metodiskās konferences praktiskā daļa – pieredzes apmaiņas pasākums „Rotaļnodarbība, kā viens no APU apguves veidiem”.

  Pasākumu atklāja vadītāja N.Isate, kura sveica tā dalībniekus – pilsētas pirmsskolas un sākumskolas skolotājus.

 • Grāmatu lasītprieks

  Kopš 1967. gada Hansa Kristiana Andersena dzimšanas dienā, 2. aprīlī, tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu grāmatu diena, lai iedvesmotu lasītpriekam un pievērstu uzmanību bērnu grāmatām.Mūsu pedagogi uzskata, ka jau jaunākā vecuma grupiņās, kad mazulis iepazīst pasauli un lietu kārtību, grāmata ir kā palīgs, caur ko mācīties un veidot dzīves redzējumu. Pirmkārt bērnus interesē krāšņās ilustrācijas. Mazuļiem patīk meklēt

 • Body ART Kids treniņš

  2018.gada 21.martā mūsu pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāja Tatjana Saveļjeva sadarbībā ar „Fresh Fitness” centru organizēja Body ART Kids treniņu 6-7 gadu vecuma audzēkņiem. Lai iegūtu skaistu ķermeni un labu stāju jāstrādā ne tikai ar ķermeni, bet arī ar dvēseli un jātrenē cilvēku kā funkcionālu kopumu. Body ART Kids programma harmonizē ķermeni un prātu. Programma apvieno pozas, klasiskās elpošanas tehnikas, fizisko treniņu un mentālu reakciju, ņemot vērā bērnu vecumu un fizioloģiju.

Mana marīte Mana marīte