Aktualitātes

 • Brīnumaina teātra pasaule

  17.maijā mūsu iestādes interešu izglītības skolotāja Benita Strode ar 6.grupas „Runcītis” audzēkņiem iepriecināja mazos teātra cienītājus ar jautru un interesantu lūdziņu „Cālēna un Rūksīša piedzīvojumi”. Skatītāji pavadīja brīnumjaukus mīrkļus teātra pasaku valstībā. Mazie aktieri varēja caur monologu, dialogu latviešu valodā, izmantojot neverbālos izteiksmes līdzekļus, pašizpausties teatrālajā uzvedumā. Skatītāju aplausi sniedza milzīgu gandarījumu mazajiem „aktieriem”. Mūzikas skolotāja Ž.Gasjaņeca katram varonim izvēlējās attiecīgu mūzikas pavadījumu, kas palīdzēja luga varoņiem kustēties brīvi.

 • Dažādu paaudžu saliedēšana pirmsskolā

  Ģimene ir kā cilvēces šūpulis, no kura iziet paaudze pēc paaudzes. Kāda būs ģimene, tāda būs mūsu tauta un valsts. Katra ģimene ir savādāka, jo katrai ir savas tradīcijas un vērtības. Pirmsskolas iestādē cieši sadarbojas ar audzēkņu ģimenēm, jo ģimenei un pirmsskolai ir viens mērķis – izaudzināt mazo cilvēciņu par pilnvērtīgu pilsoni.Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestādē “Mana Mārīte” notika pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas izglītības skolotājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem "Dažādu paaudžu saliedēšana

 • Dāvāsim pavasara prieku!

  Bērni – tā ir mūsu jaunā paaudze, tāpēc mūsdienu nemiera pilnajā dzīvē gribas viņus redzēt tikumiski audzinātus. Lai bērniem būtu vieglāk integrēties sabiedrībā un sabiedriskajās dzīves norisēs, mēs paplašinām bērnu saskarsmes horizontu. Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde jau daudzus gadus sabarbojas ar Daugavpils Sociālā dienesta dienas centru „Saskarsme” . Mijiedarbība ar Latvijas multiplās sklerozes asociācijas biedriem dod iespēju bērniem izprast citus un ar atvērto sirdi pieņemt tos.
 • Cepuru balle vecvecākiem

  24.martā grupas „Vāverīte” bērni ielūdza savas mīļās vecmāmiņas un vectētiņus uz Cepuru balli. Tajā visu savu varēšanu, un vēlmi iepriecināt vecvecākus atklāja gan mazie dziedātāji, gan dejotāji. Vecvecāki vairāk uzzināja par pirmsskolas dzīvi, pastāstīja par to, kas viņiem patīk un ko labprāt dara kopā ar saviem mazmeitām un mazdēliem brīvajā laikā. Bērni bija noskaidrojuši, par ko sapņoja viņu vecvecāki, kad bija mazi. Ar aizrautību un degsmi mūsu audzēkņi kopā ar saviem vecvecākiem rotaļājās un piedalījās atrakcijās, kopīgās dejās. Vecvecākiem īpaši grūti bija atpazīt savus mazbērnus ar aizvērtām acīm pēc deguntiņiem. Savukārt mazbērni ļoti veikli atpazina savus vecvecākus pēc mīļajām rokām. Svētku beigās bērni iepriecināja vecvecākus ar pašgatavotām dāvaniņām un mīļi sarunājās ar viņiem grupā pie tējas galda. Šai jaukajai dienai kopā ar vecvecākiem bērniem palīdzēja sagatavoties pirmsskolas skolotājas Jeļena Gerasina un Inna Rosolaja. 12.aprīlī grupas „Runcītis”audzēkņi godināja savus vecmāmiņus un

 • Cūkmena detektīvi

  Cūkmens apciemoja 11.grupu "Saules zaķītis", kad bērni gulēja pusdienlaiku, un skolotājām pašām nācās saņemt noslēpumaino dāvanu maisu. Kopā ar bērniem mēs pētījām "Mēža netīro noslēpumu burtnīcu ”. Iepazināmies ar Cūkmenu un tā leģendu. Cūkmenu veidojām no plastilīna,izkrāsojām un izgriezām Cūkmena lelli. Spēlējam galda spēli "Meža detektīvi”. Lasījām grāmatu "Meža draugii" un parunājām par grāmatā esošajiem uzdevumiem. Iepazinām koku ceļu no sēklas līdz pieaugušam mežam. Stādījām egles stādu, kā arī priedes sēkliņu podiņos. Mūsu grupiņas bērni
 • Folkloras festivāla „Cīruļi” mazie dalībnieki

  27.martā Daugavpils kultūras pilī notika XI Starptautiskais bērnu daiļrades folkloras festivāls „Cīruļi”. Kopā ar Krievu kultūras centra ansambļiem „Uzori”, cirka studiju „Jaunība”, baleta studiju „Antre”, viesiem no Krievijas cīruļus un pavasari sasauca mūsu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi – dejas ansambļa „Stabulīte” un vokāla ansambļa „Russkije karagodi” dalībnieki . Lepojamies ar saviem mazajiem skatuves māksliniekiem! Liels paldies ansambļu vadītājai Žanetai Gasjaņecai par radošo un pašaizliedzīgo darbu ar mazajiem talantiem.

 • Lielā talka tuvojas

  Cienījamie iestādes audzēkņi, vecāki un iestādes darbinieki! Aicinām visus sakopt mūsu apkārtni un arī savā ikdienas dzīvē piemērot zaļā dzīvesveida principus! Lielajā Talkā aicināts piedalīties ikviens, kas vēlas dzīvot skaistā un nepiesārņotā vidē.

  Pirmsskolas iestādē talka notiks 20.aprīlī, lūdzam ņemt savus darba cimdus un darbarīkus. Latvijai būt zaļai!

 • Jautrā garderobe 2017

  Pavasaris ir gadalaiks, kas patiesi var iedvesmot! Jau otro gadu „Mana Mārīte” izsludināja konkursu audzēkņu ģimenēm „Jautrā garderobe”, motivējot vecākus radošai, aktīvai brīvā laika pavadīšanai kopā ar bērniem. 30.martā konkursa žūrijai un skatītājiem bija iespēja novērtēt 22 radošus tērpus. Šoreiz konkursanti izbaudīja savu vietu uz modes skatuves divās nominācijās. Nominācijā „Vienādā stilā” uzstājās mamma un meita vienāda fasona kleitās,
 • Vecāku un vecvecāku bērnības rotaļlietu izstāde

  No 27. līdz 29. martam mūsu pirmsskolas izglītības iestādē notika kolekcionāra Ivana Skrobova 20.gs. 60-80.gadu rotaļlietu izstāde no viņa privātās kolekcijas. Izstādi aplūkoja pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, viņu vecāki un iestādes darbinieki. Rotaļlietu kolekcija sekmīgi ilustrēja rotaļlietu kultūru padomju laikā, kad mūsu audzēkņu vecmāmiņas un vecāki bija mazi. Par kolekciju stāstīja mūsu vadītāja Nataļja Isate. Bērni vēroja mehāniskās rotaļlietas kustībā, apskatīja spēļu šujmašīnas, kuras bija ļoti iemīļotas meiteņu vidū 80.gados.

 • Teātra dienas pašiem mazākajiem teātra cienītājiem

  Teātra dienas mūsu iestādē ir kļuvušas par labo tradīciju, jo teātra izrādes ir spilgtu emociju avots. Teāris palīdz bagātināt bērna fantāziju un attīstīt viņa personību .

  Šogad martā teātra dienas atklāja mūsu iestādes pedagoģi: mūzikas skolotāja Žaneta Gasjaņeca, pirmsskolas skolotājas Nataļja Kohane, Ludmila Sidorova, Tatjana Povarova un sagatavošanas grupas „Saules zaķītis” aktieri. Viņi iepriecināja mazos skatītājus ar muzikālo izrādi „Kā Rūķītis meklēja ceļu uz vecmāmiņas mājiņu”.

Mana marīte Mana marīte