Apsveicam!

Sveicam visus zinību dienā!

Sirsnīgi novēlam ražīgu, radošām idejām un skaistiem sapniem bagātu 2018./2019. mācību gadu!!!

ar cieņu "Mana Mārīte"  administrācija

Mana marīte Mana marīte