Cepuru balle vecvecākiem

24.martā grupas „Vāverīte” bērni ielūdza savas mīļās vecmāmiņas un vectētiņus uz Cepuru balli. Tajā visu savu varēšanu, un vēlmi iepriecināt vecvecākus atklāja gan mazie dziedātāji, gan dejotāji. Vecvecāki vairāk uzzināja par pirmsskolas dzīvi, pastāstīja par to, kas viņiem patīk un ko labprāt dara kopā ar saviem mazmeitām un mazdēliem brīvajā laikā. Bērni bija noskaidrojuši, par ko sapņoja viņu vecvecāki, kad bija mazi. Ar aizrautību un degsmi mūsu audzēkņi kopā ar saviem vecvecākiem rotaļājās un piedalījās atrakcijās, kopīgās dejās. Vecvecākiem īpaši grūti bija atpazīt savus mazbērnus ar aizvērtām acīm pēc deguntiņiem. Savukārt mazbērni ļoti veikli atpazina savus vecvecākus pēc mīļajām  rokām. Svētku beigās bērni iepriecināja vecvecākus ar pašgatavotām dāvaniņām un mīļi sarunājās  ar viņiem grupā pie tējas galda. Šai jaukajai dienai kopā ar vecvecākiem bērniem palīdzēja sagatavoties pirmsskolas skolotājas  Jeļena Gerasina un Inna Rosolaja. 12.aprīlī grupas „Runcītis”audzēkņi godināja savus vecmāmiņus un vectētiņus. Gatavojoties svētkiem, bērni zīmēja vecmāmiņu portretus un veidoja stāstus, gatavoja dāvanas, apguva dejas un dziesmas. Vecmāmiņas mums katram ir ļoti dārgas un bērni no visas sirds  izteiksmīgi skaitīja dzejoļus. Vecvecāki bija aizkustināti līdz asarām, redzot savu mazo ķiparu degsmi un mīlestību. Skanēja dziesmas „Opītis”, „Vecmāmiņas bučiņa”, vecmāmiņas un vectēti piedalījās konkursos „Mīļakais mazbērns”, „Kulinārijas konkurss”, „Nosauc pasākas varoni”, „Vecmāmiņas lāde”. Mazbērni ielūdza savus vecvecākus uz 80.g. diskotēku, kurā ar prieku visi dejoja. Liels paldies omītēm par cienastu, kuru pašas ar mīlestību izcepa tējas galdam.    

 Sirsnīgus vētkus organizēja pirmsskolas skolotājas Tatjana Saveļjeva un Tatjana Počokina.  Par muzikālo noformējumu rūpējās skolotāja Žaneta Gasjaņeca. Mums ir liels prieks par vecmāmiņu un vectētiņu dzīvesprieku, optimismu, par jaukajiem, patiesajiem smaidiem un vārdiem, par būšanu kopā. Vecākajai paaudzei mūsu dzīvē ir ļoti nozīmīga loma – tā nodod mums savu gadiem uzkrāto pieredzi, ģimenes tradīcijas un vērtības. Mums tikai ir jāsavāc gudrības no vecmāmiņu un vectētiņu krājumiem un rupīgi sargāt tos. Mēs uzskatam, ka Vecvecāku balles organizēšana tā ir vēl viena iespēja saliedēt ģimeni un audzināt bērniem cieņpilnu attieksmi pret gados vecākiem cilvēkiem.

 

 

Mana marīte Mana marīte