Dāvāsim pavasara prieku!

           Bērni – tā ir mūsu jaunā paaudze, tāpēc mūsdienu nemiera pilnajā dzīvē gribas viņus redzēt tikumiski audzinātus . Lai bērniem būtu vieglāk integrēties sabiedrībā un sabiedriskajās dzīves norisēs, mēs paplašinām bērnu saskarsmes horizontu. Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde jau daudzus gadus sabarbojas ar Daugavpils Sociālā dienesta dienas centru „Saskarsme” .  Mijiedarbība ar Latvijas multiplās sklerozes asociācijas biedriem dod iespēju bērniem izprast citus un ar atvērto sirdi pieņemt tos.

     2017.gada 16.martā Daugavpils dienas centrā „Saskarsme” notika Labestības stunda. Bērni atnāca ar saviem dzejolīšiem, teicieniem, parunām par tēmu „Labestība”. LMSA nodaļas biedriem kopā ar bērniem un pirmsskolas skolotājām  izveidojās dialogs, kāpēc jābūt labestīgam, līdzjūtīgam, sirsnīgam, izpalīdzīgam. Ko nozīme cienīt otru cilvēku? Ne katrs pieaugušais var atrast atbildi uz šo  jautājumu. Ļoti svarīgi jau no bērnības ne tikai runāt par to,  bet darīt mazus darbiņus ar lielu mīlēstību. Labestības stundā bērni kopā ar asociācijas biedriem čakli pastrādāja un izveidoja skaistas Lieldienu apsveikuma kartiņas. Darbs bija draudzīgs, radošs un sirsnīgs.

    Aprīlī  mājturības nodarbībā bērni ar pirmsskolas skolotāju Ināru Balode-Bolužu nopietni gatavojas uz tikšanos ar saviem lielajiem draugiem.  Viņi pagatavoja garšīgus keksus un izrotāja tos, ielikot savu mīlestību. 20.aprīlī dienas centrā „Saskarsme” notika pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu  Lieldienu koncerts. Mazie dejotāji un dziedātāji ar prieku sveicināja seniorus .  Koncerta izskaņā bērni uzdāvināja LMSA biedriem pašgatavotos našķus un katru savu lielo draugu samīlēja. Šis labdarības pasākums ar devīzi „Dāvāsim pavasara prieku” tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Sarkana krusta Daugavpils komiteju.

Mana marīte Mana marīte