Dažādu paaudžu saliedēšana pirmsskolā

Ģimene ir kā cilvēces šūpulis, no kura iziet paaudze pēc paaudzes. Kāda būs ģimene, tāda būs mūsu tauta un valsts. Katra ģimene ir savādāka, jo katrai ir savas tradīcijas un vērtības. Pirmsskolas iestādē cieši sadarbojas ar audzēkņu ģimenēm, jo ģimenei un pirmsskolai ir viens mērķis – izaudzināt mazo cilvēciņu par pilnvērtīgu pilsoni. 
Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestādē “Mana Mārīte” notika pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas izglītības skolotājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem "Dažādu paaudžu saliedēšana pirmsskolā". Lai saliedētu dažādas paaudzes, iestādes pedagogi piedāvāja audzēkņiem, viņu vecākiem un vecvecākiem piedalīties dažādās aktivitātēs. Vadītājas vietniece J.Sivačova atspoguļoja prezentācijā darba formas, aktivitātes, pasākumus, kas sekmē dažādu paaudžu saliedēšanu pirmsskolā. Lai ģimene būtu stipra un laimīga, ir svarīgi, lai pamatā būtu saliedēšanas komponenti: ģimenes vērtības, ģimenes tradīcijas, ģimenes locekļu profesionālā darbība, svētki un vaļasprieki. Saliedēšanas komponenti vislielākajā mērā ietekmē bērna iekšējo emocionālo sakārtotību, dod pārliecību par saviem spēkiem, ļauj izjust lepnumu par savu ģimeni. Katru gadu iestādē ievieš jaunas aktivitātes, kuras ir vērstas uz dažādu paaudžu saliedēšanu. 
Svarīgs priekšnoteikums ģimenes laimei ir kopīgas vērtības, kuras ieaudzinātas bērniem no mazām dienām. Bērni saprot, kādas ģimenes vērtības arī viņiem ir jānosargā gan ar savu uzvedību, gan savstarpējo mijiedarbību sabiedrībā. Pievēršot uzmanību ģimenes vērtībām, tika organizēta radošo darbu izstāde «Manas ģimenes plaukstu nospiedumi»; izstādē piedalījās 1 – 4 gadus veco audzēkņu un viņu vecāku darbiņi. Vidējās grupas vecāki izveidoja ģimenes kokus un plakātus “Manas ģimenes vērtības”. Vecāki atzīmēja, ka tas ir ļoti svarīgi – zināt savas ģimenes radiniekus un iepazīstināt savus bērnus ar dažādām paaudzēm. Sagatavošanas grupu bērni noformēja fotoizstādi “Es un mani vecāki bērnudārzā”. Šī izstāde atgādināja vecākiem par to laiku, kad viņi arī bija mazi. 5 – 6 gadus vecie bērni izveidoja labo darbu grāmatas ar fotogrāfijām un pierakstiem par to, kādi pienākumi viņiem ir ģimenē un kādā veidā viņi palīdz vecākiem un vecvecākiem. 
Ģimenes tradīcijas nodot no paaudzes paaudzē ir ļoti svarīgi, lai bērni tās zinātu, saglabātu un nodotu nākamām paaudzēm. Jau par labu tradīciju mūsu iestādē kļuvuši videokonkursi ģimenēm. Vecāki aktīvi piedalījās tādos konkursos kā “Mana sportiskā ģimene”, “Mana radošā ģimene”, “Manas ģimenes tradīcijas”. Labākās filmas ir iespējams noskatīties mūsu iestādes mājaslapā www.manamarite.lv/video .
Katrai ģimenei ir arī savi kulinārie noslēpumi un to receptes tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Mūsu audzēkņu vecāki dalījās ar savām tradicionālajām receptēm un pievienoja klāt fotogrāfijas, kā visi kopā ar bērniem gatavoja mīļākos ēdienus. Visas receptes apvienotas vienā grāmatā “Manas ģimenes kulinārie noslēpumi”.
Ne tikai tradīcijas ir ģimenes mantojums, bet arī profesionālā darbība, kad bērni bieži iet vecāku vai vecvecāku pēdās. Šogad mūsu iestādē tiek rīkota “Karjeras nedēļa 2017”. Filmu var noskatīties mūsu mājaslapā www.manamarite.lv/video. Lai iepazīstinātu audzēkņus ar profesiju dažādību, aktīvi iesaistījām bērnus un viņu vecākus praktiskajā darbībā. Sagatavošanas grupā tika izveidota grāmata “Manu vecāku un vecvecāku profesijas”. Iestādes audzēkņi devās ekskursijās uz Daugavpils neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju, Daugavpils Māla mākslas centru un pasta nodaļu. Topošie pirmklasnieki piedalījās fotosesijā “Mana sapņu profesija”. Iestādes pedagogi izstrādāja sižetlomu rotaļas un didaktiskās spēles par tēmu “Profesijas”. Pieredzes apmaiņas pasākuma dalībniekiem bija iespēja apskatīt rotaļu un spēļu izstādi.
Kopīgie svētki apvieno visu ģimeni. Pieredzes apmaiņas pasākumā stāstījām par pirmsskolas iestādes rīkotajiem svētkiem, kuri sekmē paaudžu saliedēšanu: “Tēva diena”, veselību veicinošie sporta pasākumi, pirmās Adventes sveces iedegšana, piparkūku vakari, Ziemassvētku tirdziņš, cepuru balle vecvecākiem, radošais konkurss ģimenēm “Jautrā garderobe”, svētku koncerts “Māmiņa – mana saulīte”, ģimenes svētki u.t.t. Svētku un pasākumu fotogrāfijas var aplūkot www.manamarite.lv sadaļā “Fotogalerija”.
Iestādes vadītāja N.Isate pastāstīja par ilggadēju iestādes sadarbību ar sociālā dienesta centru “Saskarsme” un īpaši par sadarbību ar Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas (LMSA) Daugavpils nodaļas biedriem. Biedrībā ir gan jaunas, gan vecas paaudzes cilvēki. Šī sadarbība ļauj apvienot iestādes audzēkņu un pieaugušo intereses, audzināt bērnos cieņu pret vecāko paaudzi, rosināt līdzdarboties dažādās aktivitātēs, audzināt toleranci pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pirmsskolas skolotāja I.Balode-Boluža iepazīstināja ar mūsu iestādes audzēkņu un LMSA biedru kopīgajām aktivitātēm: svētku koncerti, Eiropas sporta nedēļas un Latvijas veselības nedēļas “Now we Move” sporta pasākumi, radošās darbnīcas “Filcēšana”, “Ziemassvētku eglīte”, LMSA biedru leļļu teātra izrāde mūsu iestādes audzēkņiem, puķu stādīšanas akcija, labestības stunda, akcija “Dāvāsim pavasara prieku” un citas.
Pieredzes apmaiņas pasākuma noslēgumā uzstājās psiholoģisko konsultāciju centra “Intence” psiholoģe psihoterapeite L.Dijokene. Viņa piedāvāja pasākuma dalībniekiem piedalīties psiholoģiskā treniņa darbnīcā. Katram bija iespēja iejusties gan vecāka, gan bērna lomā, lai salīdzinātu savus iespaidus un apjaustu, kāpēc dažādām paaudzēm bieži ir grūti sadzīvot kopā. 
Novēlam kolēģiem gaišas domas, prieku un labestību dažādu paaudžu saliedēšanai!

Mana marīte Mana marīte