,,Kā zvēri pavasari meklēja”

 2018.g.21.maijā interešu izglītības pulciņa skolotāja Benita Strode ar sagatavošanas grupas „Runcītis” audzēkņiem iepriecināja mūsu mazos skatītājus un vecākus ar pavasarīgu teatralizētu izrādi latviešu valodā „Kā zvēri pavasari meklēja”. Izrādē darbojās teicējs,  zaķēni, ezis,lapsa,lācis,vilks,mākoņi, saulīte,rūķis Rītiņš,sniegpulkstenītes,vārna. Bērni ļoti veiksmīgi iejutās savās lomās,caur aktiermākslu veidojās bērnu runas vide,attīstījās valoda un dialoģiskā runa, paplašinājās vārdu krājums, intonatīvi attēlojot varoņu tēlus. Visiem tika nodrošināts emocionāli pozitīvs mikroklimats,saskarsmes procesā radīta vēlme nebaidīties rādīt savus talantu un spējas,radītas spilgtas,pozitīvi  emocionālas jūtas. Bērni veiksmīgi sadarbojās izrādes gaitā, iztēlojoties un pārtopot dažādos tēlos,izspēlējot dažādas situācijas un ļaujoties piedzīvojumiem. Aplausi un skatītāju skaļas ovācijas izrādes beigās sniedza aktieriem milzīgu gandarījumu, vēlmi sniegt prieku un pozitīvas emocijas saviem vienaudžiem. Paldies interešu izglītības skolotājai Benitai Strodei par radošu pieeju un izdomu,kuras rezultātā varējām ļoti spilgti izdzīvot un padziļināti iepazīt teātra burvību,inovatīvu muzikālā pavadījuma piemeklēšanu katra varoņa tēlam. Šī jaukā ludziņa deva ierosmi jaunām idejām, organizējot turpmāko teatrālo darbību latviešu valodas apgūšanai.

 

 

Mana marīte Mana marīte