Labestības stunda ar mazajiem draugiem

  

2017.gada 16.martā Daugavpils dienas centrā „Saskarsme” notika Labestības stunda,  jo viņa tiešiam bija no sirds. Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācijas Daugavpils nodaļas biedri satikās ar saviem mazajiem draudziņiem no Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes. Bērni atnāca ar saviem dzejolīšiem, teicieniem, parunām par tēmu „Labestība”.  Mums – nodaļas biedriem kopā ar bērniem un pirmsskolas skolotājām  izveidojās dialogs, kāpēc jābūt labestīgam, līdzjūtīgam, sirsnīgam, izpalīdzīgam. Ko nozīme cienīt otru cilvēku? Ne katrs pieaugušais var atrast atbildi uz šo  jautājumu. Ļoti svarīgi jau no bērnības ne tikai runāt par to,  bet darīt mazus darbiņus ar lielu mīlēstību. Labestības stundā mēs ieplānojām kopā pastrādāt, izveidojot skaistas Lieldienu apsveikuma kartiņas. Sākās darbs....sirsnigs, draudzīgs, kad skolotāju lomās bija šie jaukie bērniņi, kuri mūs visus ir pieņēmūši, kā cilvēkus bez problēmām.

Bērni padalījās ne tikai ar savu radošuma prieku, bet arī ar savu dvēseles siltumu. Prieks un liels gandarījums, ka pirmsskolas iestādes pedagoiem izdodas ieaudzināt bērniem šīs dzīves vērtības.

 

LMSA Daugavpils nodalas vadītāja Monika Jukša

 

Vairāk dienu, kad mēs esam labi un mīļi,
Dienu, kad esam atsaucīgi,
Kad spējam palīdzēt it visiem,
Kad spējam palīdzēt kaut vienam,
Kad neesam vienaldzīgi,
Un svešs cilvēks mums šķiet kā savējais,
Kad cilvēks sauc pēc palīdzības,
Un tiek sadzirdēts,
Kad cilvēks nav viens,
Bet mēs visi esam kopā,
Kad mēs visi esam kopā,
Lai palīdzētu...

Mana marīte Mana marīte