Māksla brīvdābā

31.07.18 mūsu pirmsskolas izglītības iestādes laukumā ielidoja Bitīte-Čaklīte un Mārīte Raibīte. Mārīte un Bitīte palīdzēja bērniem atcerēties kādus kukaiņus viņi ir redzējuši un pazīst. Kopā ar Mārīti un Bitīti bērni spēlēja kustību rotaļas. Jautrie kukaiņi rosināja bērnus darboties radoši kā īstie mākslinieki.  Bērni kopā ar Mārīti un Bitīti zīmēja kukaiņus , puķes, zāli, saulīti brīvā dabā. Noslēgumā visi priecājās par skaistiem un interesantiem mākslas darbiem. Pateicamies latviešu valodas skolotājai Anitai Skalderei un  pirmsskolas  skolotājai Olgai Dmitrijevai par spilgtu vasaras pasākumu.

 

Mana marīte Mana marīte