Sadraudzības svētki

      

Mūsu Latgale ir novads ar ļoti bagātu un daudzveidīgu kultūru. Savstarpēji ietekmējoties, to veidojušas daudzās tautības un etniskās  grupas, kuras lepojas ar savu zemi, kopj savu kultūru un valodu, teicas saglabāt savu unikālo identitāti.

       2017.g. 19.maijā mūsu pirmsskolas izglītības audzēkņi – bērnu folkloras ansambļa „Russkije karagodi” dalībnieki ar ansambļa vadītāju -  mūzikas skolotāju Žanetu Gasjaņecu aktīvi piedalījās UNESCO Starptautiskajai dienai „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai” veltītajā pasākumā „Sadraudzības svētki”, kuru rīkoja Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde. No krievu, ukraiņu, poļu biedrības pārstāvjiem bērni uzzināja daudz jauna par tautas tērpiem, kultūrvērtībām, spēlēja  tautas rotaļas, daudz dejoja un dziedāja kopā. Liels paldies mūsu kolēģiem par brīnišķīgo pasākumu, kurā tika mācīts būt vienotiem un uzticēties viens otram.

 

 

Mana marīte Mana marīte