Teātra dienas pašiem mazākajiem teātra cienītājiem

   Teātra dienas mūsu iestādē ir kļuvušas par labo tradīciju, jo teātra izrādes ir spilgtu emociju avots. Teāris palīdz bagātināt bērna fantāziju un attīstīt viņa personību .

      Šogad martā  teātra dienas atklāja mūsu iestādes pedagoģi: mūzikas skolotāja Žaneta Gasjaņeca, pirmsskolas skolotājas Nataļja Kohane, Ludmila Sidorova, Tatjana Povarova un sagatavošanas grupas „Saules zaķītis” aktieri. Viņi iepriecināja mazos skatītājus ar muzikālo izrādi  „Kā Rūķītis meklēja ceļu uz vecmāmiņas mājiņu”. Ceļā visus gaidīja pārsteigumi. Mežā rūķītis  satikās ar draugiem - vāverīti, zaķīti, ezīti, vārnu, kuri palīdzēja viņam atrast ceļu pie vecmāmiņas. Visi secināja – labi, kad tev daudz draugu un cik laimīgi ir tie, kam ir vecmāmiņa, jo viņa vienmēr pieņems mums laimīgos un bēdīgos brīžos.

    „Ezītis” grupas pedagogi – Alina Vorobjova, Tatjana Kolotova, veļas pārzine Ludmila Fomina un Damira un Darinas Sverčkausku māmiņa Irina atklāja otro dienu ar leļļu teātra izrādi „Namiņš”. Skatītāji – jaunāka vecuma bērni bija sajusmā. Mūzikas skolotāja Jeļena Šakele ļoti  centīgi atlasīja muzikālo pavadījumu katram varonim, katram                                    momentam. Arī aktieri atklāja savu varoņu tēlus ļoti meistarīgi.

         Trešajā Teātra dienā savu muzikālo izrādi „Pasaka par Mārīti”  demonstrēja saviem vecākiem vidējās grupas „Vardulēns” jaunie aktieri. Maza Mārīte savā dzimšanas dienā nevarēja saskaitīt punktiņus uz muguras un nezināja cik viņai gadu.Viņa devās iepazīt plašo pasauli un meklēt palīdzību, satiekot dažādus varoņus: krāsaino taureni, mūziķi sienāzi, uzmācīgo zirnekli u.c.  Audzēkņi izrādes laikā brīnišķīgi iejutās kukaiņu lomā.
Maziem māksliniekiem tā bija pirmā aktiermākslas pieredze.

      Paldies visiem dalībniekiem: aktieriem, režisoriem, scenāristiem par jaukiem un neaizmirstamiem brīžiem.

Mana marīte Mana marīte