Zinātne ap mums. Ķīmiķojam kopā ar bērniem

16.janvārī mūsu iestādē viesojās  zinātkāres centra ZINOO speciālisti,  kuri piedāvāja 8.grupas “Lāčuks” un 9.grupas “Vardulēns” izglītojamiem  aizraujošu ķīmijas priekšnesumu. Audzēkņi varēja gan novērot, gan aktīvi piedalīties eksperimentos un pētījumos. Bērniem ļoti patīk eksperimentēt ar lietām, un tas ir ļoti nepieciešams, lai mazais ātrāk iepazītu pasauli un viņā rastos zinātkāre apgūt jaunas zināšanas.

Mana marīte Mana marīte