Mūsu tradīcijas

Pirmsskolas izglītības iestādē tiek svinēti valsts svētki, veidotas patriotisma jūtas, mīlestība uz dzimto pilsētu, cieņa pret valsts simboliku, koptas un popularizētas latviešu un krievu tautas kultūras tradīcījas. Sadarbībā ar Krievu un Latviešu kultūras centriem mēs palīdzam bērniem saglabāt savu nacionālo identitāti.

Lai sekmētu bērnu interesi par sportu, tiek rīkotas sporta izpriecas.

Mūsu pedagogi ir prasmīgi aktieri un bieži iejūtas dažādās bērnu iemīļoto pasaku varoņu lomās, palīdz bērniem atšķirt labo no sliktā, veicinot tikumisko jūtu attīstīšanos. Arī bērni apgūst aktiermākslu, kas sekmē bērnu radošos spēju attīstību. Martā pirmsskolas iestādē tradicionāli notiek Teātra dienas un mēs ar prieku apmeklējam Daugavpils teātri, ielūdzam aktierus un paši veidojam lugas.

Mana marīte Mana marīte